Πιστοποίηση Ποιότητας

Το ELEFSINA HOTEL και ΤΟ ΣΤΑΧΥ catering, με υπηρεσίες 4 αστέρων και στόχο την παροχή ανώτερης ποιότητας στον χώρο της Εστίασης ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία όλους τους απαραίτητους ελέγχους, για την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν.

Ποιοτικός Έλεγχος

Συγκεκριμένα, το ELEFSINA HOTEL και ΤΟ ΣΤΑΧΥ catering  έχουν λάβει πιστοποίηση κατά ISO 22000 για την ασφάλεια των τροφίμων ● κατά ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση, αποδεικνύοντας την ευαισθησία της επιχείρησης για το περιβάλλον και την προστασία του ● κατά ISO 9001 για τo σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που διαθέτουν, εξασφαλίζοντας άριστες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς.

Τα εδέσματα παρασκευάζονται αυθημερόν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στην Ελευσίνα σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και για την παρασκευή των προϊόντων χρησιμοποιούμε πάντα αγνές και ελεγμένες πρώτες ύλες.

Τόσο οι υπεύθυνοι όσο και το προσωπικό μας, ακολουθούν πιστά με συνέπεια και σχολαστικότητα τους κανονισμούς για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων μας, με ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια!